http://www.korenbasta.se//images/slideshow//hartwickska_basta.jpghttp://www.korenbasta.se//images/slideshow//israel_basta.jpghttp://www.korenbasta.se//images/slideshow//jubileum_basta.jpghttp://www.korenbasta.se//images/slideshow//sing_basta.jpghttp://www.korenbasta.se//images/slideshow//wik_basta.jpg

Vi är en blandad, fyrstämmig kör som håller till på Söder i Stockholm. Kören har ca 35 medlemmar i åldrarna 20 till 60 år.

Vi arbetar sceniskt med våra konserter. Vi förstärker musiken med rörelser och koreografi, och dessutom framför vi det mesta utantill. Det gör att vi är lite roligare att titta och lyssna på än vanliga körer!

Sångstilar, urval av låtar

Vi har en väldigt blandad repertoar. Folkmusik, musikal, pop, traditionella sånger, medeltid, snapsvisor. Det mesta sjungs a cappella men ibland jobbar vi även med musiker. Under menyfliken Historia hittar du några exempel på tidigare konserter och låtar som vi har sjungit.

Vår standardrepertoar är vald med tonvikt på roliga sånger fyllda av glädje, energi och roliga texter och koreografier. Det gör att vi alltid kan ställa upp med middagsunderhållning, festunderhållning, luciatåg och annat för den som önskar boka en rolig kör.

Körledare Annelie SabelAnnelie sv

Annelie Sabel är sedan hösten 2016 kören BASTAs körledare.
Tillsammans med BASTA utforskar Annelie kombinationen körsång och sceniskt uttryck med fokus på texten och dess framförande.

Annelie är utbildad sångpedagog vid Stockholms musikpedagogiska institut samt vid Kulturamas musikallinjer med fördjupning inom sång, dans och teater. Hon har dessutom fördjupat sig inom viskonsten under ett år på visskolan i Västervik. Förutom att arbetar som sång-, piano- och körpedagog gör Annelie egna framträdanden med fokus på svenska visskatten där hon tolkar bl.a. Afzelius, Wiehe, Magnell och Näslund.

Besök www.anneliesabel.se för mer information om Annelie.

Vill du gå med i BASTA?

Vi har vanligtvis provsjungningar till BASTA i början av varje termin. Behovet i varje stämma styr om vi lyssnar på alla sökande eller enbart en viss stämma. Är du intresserad av att söka BASTA? Skicka ett mail till  och berätta lite om dig själv, så återkommer vi med information om nästa provsjungningstillfälle!